+385 (0)98 347 152     +385 (0)51 621 543

Građevina

Sustavi za sanaciju terena, drenažnu i anti-erozivnu zaštitu prirode usmjereni prije svega na zaštitu ljudi i dobara uz minimalne utjecaje na prirodni ambijent.